• Slidebg
    SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI

    UZMAN EKİPLERİMİZ ONAYLI ÜRÜNLERLE ÇALIŞIR!

  • Slidebg
    ACİL İLAÇLAMA

    7/24 GARANTİLİ İLAÇLAMA

BARTIN ILAÇLAMA | SBY ILAÇLAMA

HIZMETLERIMIZ

Böcek ilaçlama

Fare İlaçlama

Gemi ilaçlama

Fırın ilaçlama

Hastane İlaçlama

Okul İlaçlama

Fabrika İlaçlama

Otel ilaçlama

7/24 GARANTILI ?LAÇLAMA HIZMETI

ilaçlama firmasini seçerken kullanilan malzeme kalitesi ve tecrübeli elemanlar büyük rol oynarken, satis sonrasi hizmet bakimindan da büyük önem tasiyan bu sektörde dogru ilaçlama firmasini seçmek son derece büyük öneme sahip.

istanbul’da güvenilir ve tam kapsamli ilaçlama hizmeti veriyor, ilaçlama sonrasi temizliginizi takip ediyoruz. is yerinizin veya evinizin ilaçlama hizmetini tam kapsamli olarak veriyor, güler yüzlü ve samimi ekibimiz ile birlikte yasadiginiz yerleri itina ile ilaçliyoruz. Dogru ve güvenilir ilaçlamanin keyfine bizimle ulasin.

2008 YILINDA BA?LADI?IMIZ BU SEKTÖRDE faaliyetlerimiz h?zla devam ediyor. Firmam?z sa?l?k bakanl??? böcek ilaçlama yetki belgesine sahiptir. Ayr?ca  TSE kalite standartlar? belgelerimiz ile i?imizi hada üst standartlarda ve kurumsall?kta yapmaktay?z. ?stanbul’un tüm ilçelerine hizmet veren firmam?z ev, i? yeri, okul, hastane, fabrika, apartman, site, park bahçe gibi tüm kapal? ve aç?k alanlarda böcek ve fare ilaçlama i?lemleri  ile dezenfeksiyon uygulamalar? yapmaktad?r.

Deneyimli personelimiz uzun y?llard?r i?ini bilen i?inin ehli ki?ilerdir. Yap?lan ilaçlama uygulamalar?nda bayer ürünleri kullan?l?r bu ürünler birle?mi? milletler dünya sa?l?k örgütü onayl? ve sa?l?k bakanl? ruhsatl? profesyonel ha?ere mücadelesi ürünleridir. Bir çok kurumsal firman?n çözüm orta??y?z böcek ilaçlama olarak kamu kurumlar? ve ev apartman site gibi konut alanlar?nda ilaçlama i?lemi gerçekle?tirmekteyiz. ?stanbul böcek ilaçlama i?lemleri için gerekli servis a??m?z firmam?zda mevcuttur.

Dünya üzerindeki bir çok salg?n hastal???n kayna?? olan zararl? ha?ereler ya?am alanlar?n?zda sa?l?ks?z ve kalitesiz bir ortam olu?mas?na sebep olmakta ve halk sa?l??? aç?s?ndan büyük tehlike arz etmektedir. Ha?ere mücadelesi yap?l?rken çok dikkatli olunmal? önce sorun ve kayna?? belirlenmeli sonras?nda uygulama yöntemi ve ürün do?ru ?ekilde seçilmelidir.

Yetkisiz ki?iler veya kurulu?lar  taraf?ndan yap?lan i?lemler maddi kay?plara dahada önemlisi büyük sa?l?k sorunlar?na yol açabilir. Mü?teri temsilcilerimiz ya?ad???n?z sorun veya almak istedi?iniz hizmet hakk?nda detayl? bilgi al?r ve bu yönde gerekli i?lemlerin yap?lmas?nda size yard?mc? olur. Periyodik ilaçlama i?lemi yapt?rmak isteyen firmalar? için ücretsiz ke?if yap?yoruz ve yap?lan i?lemler sonras? rapor ve istedi?iniz gerekli evraklar? düzenleyip size teslim ediyoruz.

7/24 Garantili ve onayli ilaçlama için bize ulasin